Aanpak van HS

In de European Dermatology Forum Guidelines van 2015 wordt aanbevolen dat de behandeling van HS wordt gebaseerd op de subjectieve impact en de objectieve ernst van de ziekte [Zouboulis 2015a].

Aanpak van HS

Er wordt steeds meer gepubliceerd over de behandeling van hidradenitis suppurativa (HS). Tot de dag van vandaag is een evidence-based therapeutische aanpak echter nog niet de standaard, waarschijnlijk door een gebrek aan evidence-based behandelingsrichtlijnen [Gulliver 2016].

De European Dermatology Forum Guidelines die in 2015 werden gepubliceerd, bevelen aan dat HS wordt behandeld op basis van de subjectieve impact en de objectieve ernst van de ziekte. Plaatselijk recidiverende letsels kunnen worden behandeld met klassieke chirurgie of lasertechnieken, terwijl een medische behandeling, als monotherapie of in combinatie met radicale chirurgie, meer geschikt is voor sterk verspreide letsels. Voor meer informatie over de EDF-richtlijnen in verband met de aanpak van HS klikt u hier [Zouboulis 2015a].

De groep van experts heeft een behandeling aanbevolen die steunt op de graad van ernst van HS (Hurley-schaal) volgens het behandelingsalgoritme in Figuur 1. Adjuvante maatregelen, zoals aanpak van de pijn, behandeling van superinfecties, gewichtsverlies en rookstop moeten ook worden overwogen [Zouboulis 2015a].

Figuur 1. De behandelingskeuzes voor hidradenitis suppurativa volgens de European S1-richtlijnen [Zouboulis 2015a].

Op basis van der voor behandeling van HS van het European Dermatology Forum [Zouboulis 2015a], werd een studie opgezet om een holistische evidence-based aanpak van de behandeling te promoten. Er werd een algoritme met alle aspecten van de HS-therapie ontwikkeld op basis van ‘Hoeveelheid beschikbaar bewijs en sterkte van de aanbeveling’ (Figuur 2) [Gulliver 2016].

Figuur 2. Evidence-based benadering van de behandeling van hidradenitis suppurativa gebaseerd op de Europese richtlijnen voor hidradenitis suppurativa [Gulliver 2016].

Volgens deze benadering moeten alle patiënten, na de diagnose van HS, indien nodig, een adjuvante therapie krijgen (pijnbeheersing, gewichtsverlies, rookstop, behandeling van superinfecties, en aanbrenging van geschikte verbanden) [Gulliver 2016].

De behandelende arts moet vertrouwd zijn met de ziekte-scores, in het bijzonder de stadiëring van Hurley, de algemene beoordeling door de arts (HS-PGA), en de Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR). Er is een positieve aanbeveling voor het routinematige gebruik van de patient reported outcomes, waaronder de Dermatology Life Quality Index (DLQI), en evaluatie van jeuk en pijn (visuele analoge schaal) [Gulliver 2016].

De noodzaak van een chirurgische ingreep moet worden onderzocht bij alle patiënten, afhankelijk van het type en de omvang van de littekens [Gulliver 2016].

Op basis van de Europese S1-richtlijnen en het voorgestelde algoritme van Gulliver et al. heeft een groep van Belgische HS-experts een plaatselijk algoritme voor de behandeling ontwikkeld (Figuur 3).

Figuur 3. Belgisch behandelingsalgoritme gebaseerd op de EDF-richtlijnen* (Zouboulis 2015), het voorgestelde algoritme ** (Gulliver, 2016) en de besprekingen van de raad van Belgische HS-experts***

Klik op elke behandeling in het algoritme om meer te weten te komen over de behandeling.

Evaluatie van de werkzaamheid van de behandeling

HS Clinical Response Scale (HiSCR)

Een gevalideerd hulpmiddel om de werkzaamheid van de anti-inflammatoire behandeling te bepalen is de HS Clinical Response (HiSCR) [Kimball 2014]. Bij deze bepaling is het nodig om de inflammatoire noduli, abcessen en drainerende fistels voor de behandeling en na de interventie te tellen [Zouboulis 2015b].

De HiSCR onderzoekt de klinische reactie op een anti-inflammatoire behandeling door de volgende punten te beoordelen [Kimball 2014].

Type letsels

  • Abcessen (fluctuerend, drainerend of niet, erythemateus, zacht of pijnlijk bij aanraking/op zichzelf pijnlijk, omtrek letsel >2 cm)
  • Inflammatoire noduli (vast, erythemateus, stevig, pyogeen granuloom-achtig, omtrek letsel <2 cm in huid of subcutaan weefsel)
  • Drainerende fistels (die pus naar het huidoppervlak draineren)

Respons op de behandeling (in vergelijking met de baseline)

De behandeling is werkzaam wanneer:

  1. het aantal abcessen en inflammatoire noduli met minstens 50% afneemt
  2. het aantal abcessen niet toeneemt
  3. het aantal drainerende fistels in vergelijking met de baseline niet toeneemt.

Er is gebleken dat de HiSCR-score op een significante manier gecorreleerd is aan de verbeteringen in alle door de physician en patient reported outcomes. Deze gevalideerde score, die gemakkelijk te gebruiken is, wordt aanbevolen voor zowel de dagelijkse klinische praktijk (eerstelijnszorg en dermatologische klinieken) als voor onderzoeksdoeleinden [Zouboulis 2015b].

REFERENTIES

Gulliver W, Zouboulis CC, Prens E et al. Evidence-based approach to the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa, based on the European guidelines for hidradenitis suppurativa. Rev Endocr Metab Disord 2016; DOI: 0.1007/s11154-016-9328-5.

Kimball AB, Jemec GB, Yang M et al. Assessing the validity, responsiveness and meaningfulness of the Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR) as the clinical endpoint for hidradenitis suppurativa treatment. Br J Dermatol 2014;171:1434–42. Zouboulis CC, Desai N, Emtestam L et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015a;29:619–44. Zouboulis CC, Del Marmol V, Mrowietz U et al. Hidradenitis suppurativa/acne inversa: Criteria for diagnosis, severity assessment, classification and disease evaluation. Dermatology 2015b;231:184–90.